CITATIONS

  1. Glauser, TA. (2007) J Child Neurol. doi: 10.1177/0883073807303068
  2. Gainza-Lein, M et al. (2018) JAMA Neurol. doi: 10.1001/jamaneurol.2017.4382
  3. Stredny, CM. et al (2018) Seizure. doi: 10.1016/j.seizure.2018.04.011
  4. Vigevano, F. et al (2018) Eur J Paed Neurol. doi: 10.1016/j.ejpn.2017.07.017
  5. Gainza-Lein, M. et al. (2017) Seizure. doi: 10.1016/j.seizure.2017.10.007
  6. Neville, KL. et al. (2020) Ped Neurol. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2020.04.005
  7. Sanchez Fernandez, I. et al. (2015) Neurol. doi: 10.1212/WNL.0000000000001673
  8. Hartman, AL. et al. (2016) Pediatrics. doi: 10.1542/peds.2015-3876
  9. Terry, D. et al. (2016) J Child Neurol. doi: 10.1177/0883073816666738